Texel's eiland informatie

Texel is het grootste Waddeneiland en het enige dat valt onder de provincie Noord-Holland. De oppervlakte bedraagt 170 vierkante kilometer en er wonen circa 13.600 mensen. Het huidige Texel is ontstaan uit het zuidelijke Texel en het noordelijke Eierland. In 1630 werd de zanddijk voltooid die de eilanden samen voegde.

Texel staat bekend om de Texelse schapen en de Texelse schapenkaas. In vroeger tijden bestond er witte en groene schapenkaas. In de groene variant werd er gebruikt gemaakt van gekookte schapenkeutels om de smaak wat pittiger te krijgen en langer houdbaar. De Keuringsdienst van Waren verbood deze variant uiteindelijk.

Het landschap van Texel is zeer divers. Het eiland heeft brede zandstranden, duinen, bossen en graslanden maar ook polders en kwelders. Hierdoor heeft het ook een zeer gevarieerd vogelbestand. Er huizen meer dan honderd verschillende vogels op Texel. Het eiland is dan ook zeer populair onder vogelaars.

Op Texel wordt elk jaar op 12 december Ouwe Sunderklaas gevierd. Dit is een restant van het Sinterklaasfeest en wordt gevormd door het naspelen van plaatselijke gebeurtenissen van dat jaar.

De bekendste trekpleister van Texel is Ecomare. Dit is een natuurmuseum annex een bezoekerscentrum voor de opvang van zeehonden. Ecomare heeft gewone zeehonden en grijze zeehonden. Ook leven er 2 bruinvissen en is er een vogelopvang. Een ander bekend gebouw is uiteraard de vuurtoren op het noordelijkste punt van Texel, op het voormalige Eierland. De eerste steen van de toren werd gelegd op 25 juli 1863, tegenwoordig is de 45 meter hoge vuurtoren te beklimmen. Wie vanaf de toren naar het noorden kijkt ziet tot aan de Noordpool alleen maar water.

Jaarlijks vindt de ronde om Texel plaats. Deze zeilwedstrijd voor catamarans begint en eindigt bij paal 17 en kent een afstand van 100 kilometer. Tegenwoordig worden er diverse wedstrijden, o.a. surfwedstrijden gehouden in een tijdsbestek van een week.

Vanuit Den Helder onderhoudt de Koninklijke N.V. Texels Eigen Stoonmboot Onderneming (TESO) een vaardienst.

Op 19 oktober 2007 is de bekendste Texelaar overleden. Schrijver, beeldend kunstenaar en ereburger Jan Wolkers (geboren in Oegstgeest op 26 oktober 1925). Ook de beroemde bioloog Jac. P. Thijsse heeft op Texel gewoond.

Waddeneilanden